TCMB Para Politikası Kurulu politika faizini 100 baz puan indirerek %14 seviyesine çekti

İndirim kararı ve oranı piyasa beklentisi dâhilindeydi. Özet karar metnindeki detaylara göre, salgında yeni varyantların küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu değerlendirilmiştir. Buna ek olarak, gelişmiş ülke merkez bankalarının enflasyondaki yüksek seyrin beklenenden daha uzun sürebileceğine dair endişelerine vurgu yapılmıştır. 

Cari işlemler dengesinde 2022 yılı için fazla verileceği beklentisi politika metnine 
eklenmiştir. Kurul politika faizini 100 baz puan indirerek, para politikasının etki alanı dışındaki faktörlerin ima ettiği alanın kullanımını tamamlamıştır. Ayrıca para politikası duruşunda geniş kapsamlı bir gözden geçirmenin, mevcut kararların birikimli etkisi değerlendirilerek 2022 ilk çeyreğinde yapılacağı ifade edilmiştir. Tüm bu değerlendirmelerden hareketle, faiz indirim sürecinin tamamlandığı ve para politikası duruşunda yapılacak yeni değişikliğin 2022 ilk çeyreğinden itibaren başlayacağını söyleyebiliriz.

Kurul Kasım ayındaki özet karar metninde bazı değişikliklere gitmiştir. Buna göre “Salgında yeni varyantlar nedeniyle kapanma tedbirlerinin ve seyahat kısıtlamalarının yeniden başlaması, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizlikleri artırmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun 
sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.” Salgındaki yeni varyantlar risk iştahını düşürürken, arz yönlü unsurlara zayıflayan talebin eklenmesi küresel iktisadi faaliyette aşağı yönlü riskleri arttırmaktadır. Bununla 
birlikte, enflasyonda oluşan mevcut yüksek görünümün geçici olmadığı ve daha uzun sürebileceğine dair endişeler varlık alım programlarında farklılık olmakla birlikte destekleyici adımları devam ettirmektedir. 
Kurul kararında yurtiçi makro görünüme ilişkin noktalar şu şekilde değerlendirilmiştir: “Milli gelir verileri ve öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. 

Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin 
canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. 

Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu 
bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir”. İktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü 
seyrettiğine ilişkin vurgu, cari işlemler dengesindeki olumlu hava öncülüğünde bir büyüme patikasına destek vermektedir. Diğer taraftan cari işlemler dengesinde “iyileşme” yerine “fazla verileceği” yönünde beklenti tekrar politika metnine girmiştir. Bu beklentiyi iyimser bulduğumuzu belirtmek isteriz.

Kaynak: Abdulkadir Doğan
Ekonomist
adogan@sekeryatirim.com.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder