İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Diyanet Takvimi”

İhyaü Ulumi’d-din

İhyâü Ulûmi’d-dîn Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) başta tasavvuf ve ahlâk olmak üzere fıkıh, kelâm gibi ilimlere bilhassa amaçları bakımından yeni yaklaşımlar getiren önemli eseri. Gerek ismi…